Provincie Zuid Holland

Toon navigatie

Maartje (22) loopt een half jaar stage bij de provincie. Na haar bachelor in Internationale Betrekkingen en Organisaties (Universiteit Leiden) heeft ze een tussenjaar ingelast om praktijkervaring op te doen. Hoe heeft zij haar stage ervaren?

“Ik ben bij de provincie Zuid-Holland terecht gekomen via TopFem, een netwerk voor ambitieuze studentes en young professionals. Binnen TopFem neem ik deel aan het talentprogramma, waarbij ik de voormalig gedeputeerde ‘‘Verkeer en Vervoer’’ als mentor heb gekregen. Via dit contact ben ik aan een stage gekomen bij de afdeling Mobiliteit en Milieu (M&M). Puur toeval dus dat ik bij de provincie terecht ben gekomen, maar ik was wel bewust op zoek naar een stage.

Beleidsteam Openbaar vervoer
Bij M&M maakte ik deel uit van het beleidsteam openbaar vervoer. Ik heb zelfstandig een krachtenveldanalyse gemaakt voor de aankomende concessie in de Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Ik heb veel gereisd in dit gebied om wethouders te interviewen over maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat mensen die nu vanuit de Wmo deelnemen aan het doelgroepenvervoer, gaan reizen met het openbaar vervoer.

Team Europa
De laatste drie maanden van mijn stage ben ik te vinden bij de afdeling Bestuur: team Europa. Ik werk aan hoofdzakelijk twee dingen:

  • Het schrijven van een stuk over Europese netwerken als onderdeel van de Europastrategie.
  • Het voeren van verkennende gesprekken met vertegenwoordigingen van Europese regio’s in Brussel. Dit zijn Europese regio’s waar de provincie eventueel meer mee zou willen gaan samenwerken.

Wat ik leuk vind aan stage lopen bij de provincie is dat ik de verantwoordelijkheid krijg om dit soort relevante opdrachten zelfstandig uit te voeren! Ik mag bovendien met veel interessante dingen meelopen. Zo heb ik meerdere dagen meegelopen met onze gedeputeerde ‘‘Europa’’ in Brussel, waarbij ik alles heb mogen meemaken omtrent de plenaire vergadering van het Comité van de Regio’s en ik naar een event ben geweest over circulaire economie bij de Permanente Vertegenwoordiging van NL in Brussel.

Ik waardeer het dat er veel mogelijkheden zijn bij de provincie als je zelf initiatief neemt en dat veel mensen open staan voor het geven van advies.’’