Provincie Zuid Holland

Toon navigatie

“Ik kan écht concreet bijdragen aan de maatschappelijke opgave Bereikbaar Zuid-Holland"

Ellen van der Knaap - Programmamanager Dynamisch Verkeersmanagement

Naam: Ellen van der Knaap
Afdeling: Dienst Beheer Infrastructuur (DBI)
Functie: Programmamanager Dynamisch Verkeersmanagement
Opleiding: MA Sociale Geografie
Werkt bij de provincie sinds: 2006

"Al mijn hele carrière bij de provincie houd ik mij in verschillende functies bezig met de vraag: hoe kunnen we de hinder van ons werk in de buitenwereld zo veel mogelijk beperken door inrichting van onze werkprocessen? Eerst hield ik mij bezig met wegwerkzaamheden en omgevingsmanagement. Daarna werkte ik als projectleider voor afstandsbediening op water, waarin we onze 55 provinciale bruggen hebben omgebouwd naar afstandsbediening en daarmee ook nieuwe centrales hebben opgezet. De laatste 1,5 jaar heb ik met collega’s de incidentcoördinatiedesk (IC-desk) opgezet. Ik vind het leuk om zowel met het natte als het droge areaal te werken. Op het gebied van projectmanagement is dat niet heel anders, maar inhoudelijk wel. In het natte domein zijn de keuzes rondom cybersecurity een grote uitdaging, in het droge domein is het de kunst de juiste oplossingen en applicaties te kiezen die al door marktpartijen zijn ontwikkeld.

Digitalerisering

Ik heb 10 jaar ervaring met het bouwen van nieuwe werkprocessen om de hoofdtaak van DBI, het beschikbaar houden van infrastructuur, nog beter uit te voeren. Door dat werk verder te digitaliseren kunnen we Zuid-Holland nog beter bereikbaar maken. We zijn het uithangbord van provincie, we maken heel inzichtelijk waarom een innovatie of nieuwe ontwikkeling van belang is voor de maatschappij. 5G is voor bijvoorbeeld gemeenteambtenaren een ver van hun bed show, wij kunnen laten zien hoe dat ook in hun werk van belang is. Zelfrijdende auto’s hebben baat bij 5G en daarmee is er dus een maatschappelijk belang bij het onderzoeken van de uitrol van dit netwerk langs gemeentelijk areaal. DBI werkt aan de projecten die de pragmatische openbaring zijn van wat je met dat grote innovaties kan. Digitalisering is overigens geen doel op zich, we zoeken alleen voortdurend mogelijkheden om er gebruik van te maken om ons doel - een goed bereikbaar Zuid-Holland - na te streven.

"Ik vind het leuk om zowel met het natte als het droge areaal te werken."

Van het begin tot eind in de lead 

Werken bij de provincie doen we in het technisch vakgebied niet enkel voor het salaris. Bij een andere (commerciële) werkgever kun je meer verdienen. De reden om bij de provincie Zuid-Holland te komen werken als technisch vakspecialist is de omvang van het areaal en het budget dat beschikbaar is voor projecten waarvoor je zelf van begin tot het eind in de lead kunt zijn. De verantwoordelijkheid ligt echt bij de medewerkers, daarom vinden heel veel mensen het aantrekkelijk om bij de provincie te werken. Ik in ieder geval wel!"