Provincie Zuid Holland

Toon navigatie

'Je kunt hier meer met je studie dan je denkt'

Heleen Kooijman, trainee

Naam: Heleen Kooijman
Functie: Trainee
Opleiding: Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg 
Werkt bij de provincie sinds: 2016

In Utrecht heb ik m’n master architectuurgeschiedenis en monumentenzorg gehaald. Een richting waarvan ik meteen wist dat ie bij mij paste. Het is wel een studie waarbij je goed moet nadenken over wat je ermee gaat doen als je klaar bent. Gelukkig kreeg ik na m’n afstuderen meteen een aantal opdrachten van een stichting die monumenten verwerft en ze restaureert. Dat was interessant werk, maar ik wilde me breder ontwikkelen en wist dat de provincie veel doet op het gebied van ruimtelijke ordening. Tijdens de kennismakingsrondes voor het traineeship -je kon je interesse aangeven voor verschillende opdrachten- koos ik bewust niet direct voor de afdeling cultureel erfgoed. Ik wilde juist weten of ik met mijn specifieke achtergrond iets anders kon doen.

“Ik mocht bijdragen aan het gebiedsprogramma Hoeksche Waard. Extra leuk, want daar kom ik zelf vandaan.” 

De waarde van daken in de Hoeksche Waard

De tweede periode werkte ik bij de afdeling ‘Programma’s & Projecten’. Hier mocht ik bijdragen aan het gebiedsprogramma Hoeksche Waard. Extra leuk, want daar kom ik zelf vandaan. Ze willen in dat gebied energieneutraal zijn voor 2040. Dus het ging onder meer over de mogelijkheid om zonnepanelen op boerderijen te plaatsen. Op de daken van die boerderijen ligt vaak asbest en die moet volgens afspraken voor 2024 verwijderd worden. Dat biedt kansen, zou je denken. Maar het ging niet zo makkelijk. Daarom zijn we samen met lokale partijen voorlichting gaan geven over subsidieregelingen en fiscale voordelen die er te behalen zijn. Men ging er toen toch positiever over denken. Nu gaat het de goede kant op.