Provincie Zuid Holland

Toon navigatie

Suzanne Ootes

EU-vertegenwoordiger voor de provincie in Brussel

‘De provincie faciliteert en verbindt.’

Aan het einde van mijn master Duurzame ontwikkeling kwam ik een vacature tegen bij de provincie Zuid-Holland. Trainee Energietransitie: dat paste goed bij mijn interesses en studiegebied! Het traineeship bestond uit drie periodes van acht maanden bij verschillende afdelingen. Zo ontdek je in korte tijd wat een provincie doet en wat je er zelf kunt doen. Een betere start had ik me niet kunnen bedenken.

Duurzame bio-economie

In de eerste maanden van mijn traineeship heb ik me beziggehouden met de bio-economie. Samen met een andere trainee heb ik onderzocht hoe de provincie het gebruik van groene grondstoffen in plaats van fossiele grondstoffen kan versnellen. We zijn op zoek gegaan naar de sterke economische clusters in Zuid-Holland en hebben met ondernemers en organisaties gesproken die eventueel konden meewerken. Als provincie heb je een centrale rol in het verbinden van de verschillende partijen in de regio. En als trainee vergroot je zo ook nog eens je netwerk.

Nieuwe energie

Die verbindende rol was ook heel zichtbaar op de afdeling Energietransitie, waar ik het laatste deel van mijn traineeship werkte. De provincie moedigt een duurzamer gebruik van energie aan. Dat kan op verschillende manieren. Zo zou je met overtollige warmte uit de industrie kassen kunnen verwarmen. Maar ook het plaatsen van windmolens is een taak van de provincie. Waar zet je deze neer zodat ze zo weinig mogelijk overlast veroorzaken? Voor energietransitie is het belangrijk om alle partijen op één lijn te krijgen: van burgers en gemeenten tot bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Lobbyen in Brussel

Inmiddels heb ik mijn traineeship afgerond en ben ik doorgegroeid naar de functie van EU-vertegenwoordiger voor de provincie Zuid-Holland in Brussel. Hier probeer ik kansen voor de provincie te signaleren op het gebied van onder meer innovatie, natuur, mobiliteit en ruimtevaart. Ik houd bijvoorbeeld goed in de gaten wat er speelt bij de Europese Commissie, bel vervolgens met de juiste collega’s bij de provincie en lobby bij Europese instellingen. Sommige maatschappelijke issues zijn niet uniek voor de provincie Zuid-Holland, dus leg ik ook veel contact met andere regio’s in Europa om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren. Voorlopig zit ik nog wel even in Brussel. Maar ik weet zeker dat voor mij de volgende uitdaging bij de provincie al klaarligt.

Collega worden? Bekijk onze vacatures