Provincie Zuid Holland

Toon navigatie

Traineeship bij de provincie Zuid-Holland

Hallo wereldverbeteraar! Wil jij iets nuttigs doen, een bijdrage leveren aan de maatschappij? Werken aan slim ruimtegebruik, schone energie voor iedereen en een beter bereikbaar Zuid-Holland? Aan transities zoals de circulaire economie en digitalisering? En word je geprikkeld door innovatie? Dan is ons traineeship bij provincie Zuid-Holland echt wat voor jou!

Over de provincie Zuid-Holland

Zelf vinden wij Zuid-Holland (uiteraard) het meest interessante stukje Nederland. Met 3,6 miljoen inwoners is het de dichtstbevolkte provincie. Door de unieke ligging aan zee en in de Hollandse Delta speelt de provincie Zuid-Holland een belangrijke rol in Nederland.  En met onze strategische ligging in Europa staan wij letterlijk in verbinding met de rest van de wereld. De economische bedrijvigheid is ongekend. Bijna een kwart van het bruto nationaal product wordt in de provincie Zuid-Holland verdiend. Al die mensen en bedrijvigheid zorgen voor uitdagingen waar we als provincie voor staan. Hiervoor werken we samen aan oplossingen met inwoners, medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners. Werken als trainee betekent dat jij hier een rol in speelt. Maar dat doe je nooit alleen, want alles raakt elkaar. Daarom zoek je altijd de verbinding. Dat maakt het complex maar ook dynamisch en uitdagend.

Als je voor een overheid kiest, kies dan voor het middenbestuur bij een provincie. Een bijzondere overheidslaag want we zitten letterlijk in het midden: tussen het Rijk en gemeenten in. Praktischer dan het Rijk, een grotere scope dan een gemeente. We zijn groot genoeg om echte impact in de regio te maken. Klein genoeg voor korte lijnen, een platte organisatie met veel ruimte voor eigen inbreng van onze medewerkers. We werken aan innovatie op alle vakgebieden. En we zijn al best ver met data en technologie. Het werk dat je doet is zichtbaar; dat maakt het leuk. Je kunt aanwijzen waar je aan werkt, in het echt of op de kaart. Of je wandelt letterlijk door je eigen project.

Weten wat de provincie doet?

Bekijk de video

Over het traineeprogramma

Als trainee werk je in een 2-jarig programma aan 3 opdrachten van 8 maanden. Je startopdracht regelen wij voor je. Wat voor opdracht je daarna gaat doen is vooral aan jou. Er is veel ruimte om te ontdekken waar jij het beste tot je recht komt. Uiteraard is er goede begeleiding om je te helpen bij het maken van keuzes. Naast je inhoudelijke opdracht ga je ook op zoek naar je talenten. Wekelijks is er tijd gereserveerd voor ontwikkeling door het volgen van trainingen, een gesprek met je coach of je gaat op excursie naar een samenwerkingspartner of interessant project. Dit laatste organiseer je vooral in samenwerking met je medetrainees. En aan het eind van het programma gaan we graag met je om tafel om de mogelijkheden te bespreken voor je carrière na je traineeship. Ben je benieuwd naar de ervaringen van de vorige trainees?

Onze trainees vertellen over hun ervaringen!

Bekijk de video

Lees de ervaringen van (eerdere) trainees

We hebben al sinds 2009 iedere 2 jaar een lichting trainees. Er zijn dus in onze organisatie veel praktijkverhalen te vinden van huidige en oud-trainees. Bekijk hieronder hun verhalen. Ze vertellen meer over hun ervaringen, over wat de provincie een leuke en uitdagende werkgever maakt en ze delen hun plannen en dromen voor de toekomst.

Wat voor talent breng je mee?

 • Je bent opgeleid op academisch niveau (wo-master) en hebt maximaal 2 jaar relevante werkervaring. Wij hebben daarbij geen specifieke studierichting voor ogen;
 • Je bent gemotiveerd om je tanden te zetten in de vele maatschappelijke vraagstukken die er in onze provincie spelen;
 • Als provincie zoeken en organiseren we voortdurend de samenwerking. Als trainee omarm je deze manier van werken en laat je dit ook in de praktijk zien;
 • Daarnaast ben je nieuwsgierig en bereid volop te experimenteren. Zo kun je van en vooral met elkaar leren.
 • Tot slot: als provinciale overheid werken we mee aan het vormgeven van de digitale samenleving. Digitalisering raakt alles waar we als provincie mee bezig zijn. Je hoeft zeker geen ict-er te zijn, maar je bent wel doordrongen van het belang van datagedreven werken.

 

Wat krijg je van ons?

Naast een aantrekkelijk programma wil je natuurlijk ook weten wat we verder nog te bieden hebben:

 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 2 jaar
 • Een startsalaris van €2852,00 ,- en bij goed functioneren een jaarlijkse salarisverhoging van 3%
 • Een 36-urige werkweek (feitelijk werk je 40 uur en bouwt daarmee extra verlof op)
 • Reiskostenvergoeding (max 40 km woon-werkafstand)
 • Een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- (eens in de 5 jaar)
 • Een keuzebudget (IKB) van 22,37% bovenop je salaris. Dit kan je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris.

Diana: Zuid-Holland op de kaart zetten

Bekijk de video

Programma (in het kort)

Welke opdrachten kan ik verwachten als ik trainee ben?

Hieronder zie je de startopdrachten die door trainees kunnen worden uitgevoerd. Je solliciteert echter naar het traineeship van de provincie Zuid-Holland, naar een generieke traineeplek. Dat betekent dat onderstaande opdrachten ter informatie en inspiratie zijn en het niet de bedoeling is je sollicitatie op een specifieke opdracht toe te spitsen.

Opgave en beschrijving

Wonen: De provincie zet zich door het tekort aan woningen, in voor versnellen van woningbouw. Zijn er voldoende uitvoerbare woningbouwplannen? Dat is een vraag die daarbij vaak aan de provincie wordt gesteld. Als provincie hebben we inzicht in de woningbouwprogramma’s van de verschillende woonregio’s in Zuid-Holland. Zo weten we dat er voldoende plannen zijn, maar tegelijkertijd zien we dat het daadwerkelijk bouwen van woningen achter blijft. Zijn er voldoende uitvoerbare plannen voor de eerste vijf jaar? Met deze vraag kun jij aan de slag.

Strategie en Advies: Team Strategie en Advies adviseert bestuur en ambtelijke top over de koers en profiel van de provincie. Het team heeft een maatschappelijke antenne functie, organiseert inspirerende lezingen en agendeert nieuwe provinciale opgaven. Een creatief en eigenwijs team dat op veel borden tegelijk schaakt. Je gaat hier bijvoorbeeld onderzoeken wat de doorwerking is van het nieuwe regeerakkoord (voorjaar 2021) in de provinciale organisatie en wat de financiële gevolgen zijn voor de gemeenten.

Opgavegericht organiseren: De provincie wil een organisatie zijn die wendbaar meebeweegt met de dynamiek van de maatschappelijke opgaven. Hierbij worden personele en financiële middelen flexibel ingezet om zo de bestuurlijke ambities te realiseren. Het programma opgavegericht organiseren faciliteert deze ontwikkeling. Organisatieontwikkeling en opgavegericht organiseren is een proces van de lange adem. Als trainee ben je in dit team breed inzetbaar in de rol van bijvoorbeeld secretaris waar je op verschillende onderwerpen kan inspringen en meedoen.

Versterken natuur: Eén van de grootste opgaves van de provincie is de realisatie, beheer en bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in Zuid-Holland. In 2027 moet het totale netwerk van ca. 40.000 hectare af zijn. Door de stikstof-problematiek heeft de realisatie van nieuwe natuur en de kwaliteit van bestaande natuurgebieden extra aandacht en is dit een belangrijke prioriteit. Als trainee ben je breed inzetbaar bij de totstandkoming van de plannen voor de Natura2000 gebieden.

Innovatie: Het innovatieteam is constant aan het zoeken naar nieuwe ideeën en innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen waar de provincie voor staat. Als trainee kun je  innovatiekansen verkennen en zorgen voor nieuwe samenwerkingen met bijvoorbeeld afdelingen binnen de provincie en externe partijen. Je gaat zelf aan de slag met uitdagende klussen op het gebied van smart mobility, duurzame energie of circulaire economie. Vragen als: Hoe ziet de bushalte van de toekomst eruit, wat kunnen we doen om de rivieren van plastic te ontdoen? 

Circulaire economie: Circulaire economie gaat over groene grondstoffen hernieuwbaar inzetten en afvalstromen minimaliseren. Je kunt bijvoorbeeld meebouwen aan samenwerkingen rondom biobased bouwen, zon en wind, groene reststromen of microplastic. Of meedenken over het weghalen van belemmeringen die een transitie naar een circulaire maatschappij in de weg staan.

Energietransitie: De provincie wil uitvoering geven aan de opgave om over 3 jaren 735,5 MW wind op land te realiseren, via de gemeenten. De provincie heeft richting deze gemeenten een stimulerende en faciliterende rol. In het team Windenergie kun je je bijdragen leveren door bijvoorbeeld de gedeputeerde Energie te adviseren en ondersteunen bij het beantwoorden van vragen uit de Staten en het voorbereiden van besluiten.

Gezond en Veilig: De provincie wil de gezondheid van de inwoners beschermen en bevorderen.  Dit doen we op allerlei manieren. Zo kun je bijvoorbeeld in een project meedraaien dat in de praktijk kijkt hoe het groen in de buurt eruit ziet, wat het voedselaanbod is en wat er voor kinderen en ouderen is. Vervolgens verbind je de praktijk met het provinciale beleid. 

Digitaal Werken: De provincie werkt hard aan een digitaliseringsslag bij de verschillende (beleids)afdelingen. Door innovatieve ICT-projecten maken we het werk van collega’s makkelijker en het werk van de provincie meer zichtbaar. Als trainee krijg je een aantal projecten onder je hoede die variëren van datavragen tot innovatieve oplossingen voor provinciale problemen. Jouw rol is die van aanjager, verbinder en netwerker en uiteraard ben je geinteresseerd in innovatie en nieuwe technologie.

Duurzame Mobiliteit: Schone mobiliteit draagt bij aan de gezondheid van de inwoners en een aantrekkelijke leefomgeving. Er is dan ook veel te doen op dit maatschappelijk zeer relevante thema. Denk aan de energietransitie in mobiliteit die voor minder of geen CO2-uitstoot zorgt. Hiervoor zetten we in op de overgang naar Zero Emissie personen- en goederenvervoer over weg en water. Maar er zijn nog vele andere opgaven en plannen waar jij als trainee je tanden in kunt zetten. Als verkenner, aanjager en verbinder draag jij bij aan het realiseren van meer duurzame mobiliteit in Zuid-Holland.
 

Jesse: werken aan een circulaire economie

Bekijk de video

Veelgestelde vragen wo-programma

Heb je vragen of wil je meer info? Neem contact op met:

Lilian Wiegant

Lilian Wiegant

Traineecoördinator