Provincie Zuid Holland

Toon navigatie

Vakgebieden bij de provincie Zuid-Holland

Wat voor mensen werken er binnen de provincie? Waar werken we met 1.600 m/v aan? En met welke achtergrond kan jij er aan de slag?

Van vele markten thuis

We horen vaak dat mensen geen idee hebben wat een provincie eigenlijk doet. Of wat mensen doen die bij de provincie werken. Daarom laten we hier zien wat voor mensen er allemaal bij de provincie Zuid-Holland werken. Want dat zijn heel veel verschillende types en achtergronden. Allemaal met 1 doel: Zuid-Holland elke dag beter maken. 

Dat doen we met ongeveer 1.600 m/v. Van de catering tot een serious gaming expert. Van werktuigbouwkundigen tot data-analisten. Van storytellers tot beleidsadviseurs op de meest uiteenlopende terreinen. En nog veel meer. Binnen de provincie werken mensen vanuit o.a. de volgende vakgebieden:

(We laten je op deze site zien waar onze mensen mee bezig zijn. Dat is werk in uitvoering. Je ziet dat je op sommige vakgebieden hierboven al kunt doorklikken. De overige volgen binnenkort.)  

Binnen de provincie hebben we verschillende afdelingen en werken we steeds meer opgave-gericht. Dat betekent dat we de juiste mensen van verschillende afdelingen inschakelen die we nodig hebben om een maatschappelijke opgave te realiseren.

In de video hieronder zie je wat we de afgelopen 4 jaar zoal hebben gedaan in de provincie. 

Thumbnail of YouTube video

4 jaar slimmer, schoner en sterker

Bekijk de video

Zuid-Holland beter maken. Elke dag.

Met die 1.600 m/v werken we bij de provincie Zuid-Holland aan het vooruitbrengen van het meest interessante stukje Nederland (vinden wij in ieder geval). Het werkterrein van de provincie hebben we omschreven in de volgende ambities en thema's:

  • Samen werken aan Zuid-Holland; We doen het samen. En daarom betrekken we inwoners, organisaties en bedrijven in een vroeg stadium bij besluiten.
  • Bereikbaar Zuid-Holland; We zorgen ervoor dat iedereen snel van A naar B kan reizen. Efficiënt, veilig en duurzaam over weg, water en spoor.
  • Schone energie voor iedereen; We gaan op zoek naar schone energie, haalbaar en betaalbaar voor iedereen.
  • Een concurrerend Zuid-Holland; Diversiteit als economische kracht van Zuid-Holland: wij geloven in de meerwaarde van kruisbestuiving tussen kennis en ervaring, tussen onderzoek en praktijk.
  • Versterken natuur in Zuid-Holland; Een aantrekkelijk landelijk gebied draagt bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving.
  • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland; Wij werken aan het versnellen van de woningbouw met waarborg voor ruimtelijke- en sociale kwaliteit.
  • Gezond en veilig Zuid-Holland; We beschermen en bevorderen een gezonde, veilige leefomgeving.
  • Financiën en organisatie; Een solide financieel beleid voor de lange termijn waarbij de lasten voor onze inwoners niet hoger zijn dan strikt noodzakelijk, dat is ons streven.

In het Coalitieakkoord 2019-2023 kun je meer lezen over de plannen voor de komende periode.  

Meer weten?

Dat hoopten we al.