Provincie Zuid Holland

Toon navigatie

Vakgebieden bij de provincie Zuid-Holland

Wat voor mensen werken er binnen de provincie? Waar werken we met 1.600 m/v aan? En met welke achtergrond kan jij er aan de slag?

Van vele markten thuis

We horen vaak dat mensen geen idee hebben wat een provincie eigenlijk doet. Of wat mensen doen die bij de provincie werken. Daarom laten we hier zien wat voor mensen er allemaal bij de provincie Zuid-Holland werken. Want dat zijn heel veel verschillende types en achtergronden. Allemaal met 1 doel: Zuid-Holland elke dag beter maken. 

Dat doen we met ongeveer 1.600 m/v. Van de catering tot een serious gaming expert. Van werktuigbouwkundigen tot data-analisten. Van storytellers tot beleidsadviseurs op de meest uiteenlopende terreinen. En nog veel meer. Binnen de provincie werken mensen vanuit o.a. de volgende vakgebieden:

(We laten je op deze site zien waar onze mensen mee bezig zijn. Dat is werk in uitvoering. Je ziet dat je op sommige vakgebieden hierboven al kunt doorklikken. De overige volgen binnenkort.)  

Binnen de provincie hebben we verschillende afdelingen en werken we steeds meer opgave-gericht. Dat betekent dat we de juiste mensen van verschillende afdelingen inschakelen die we nodig hebben om een maatschappelijke opgave te realiseren.

In de video hieronder zie je wat we de afgelopen 4 jaar zoal hebben gedaan in de provincie. 

4 jaar slimmer, schoner en sterker

Bekijk de video

Zuid-Holland beter maken. Elke dag.

Met die 1.600 m/v werken we bij de provincie Zuid-Holland aan het vooruitbrengen van het meest interessante stukje Nederland (vinden wij in ieder geval). Het werkterrein van de provincie hebben we omschreven in de volgende ambities en thema's:

  • Een klimaatbestendige delta; met onder andere ruimte voor waterberging en aandacht voor bodemdaling, veilig wonen, natuur-inclusieve landbouw en benutting van innovatieve deltakennis en -technologie.
  • Een levendige meerkernige metropool; waarbij we ons inzetten voor de verdichting van stedelijke knooppunten met een combinatie van wonen, werken en topvoorzieningen met aandacht voor het leefklimaat.
  • Moderne mobiliteit; met steden en dorpen die optimaal zijn verbonden door hoogwaardige fysieke en digitale infrastructuur, onderling en met hun omgeving.
  • Aantrekkelijke leefomgeving; landschappen; met behoud en beleving van natuur en erfgoed, voor een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat.
  • Energievernieuwing als economische motor; als impuls voor een nieuwe ontwikkelingsrichting van onze economie, door in te zetten op innovatie, rest- en aardwarmte en besparing.
  • Een nieuwe economie; met digitale technologie en hergebruik van grondstoffen in de productieketen om nieuwe waarde te creëren. Van fossiel naar circulair.
  • Slagvaardig en transparant bestuur; samen met onze gemeenten en maatschappelijke partners zetten we stappen om de slagvaardigheid van lokaal bestuur te vergroten.

In het Coalitieakkoord 2019-2023 kun je meer lezen over de plannen voor de komende periode.  

Meer weten?

Dat hoopten we al.