Provincie Zuid Holland

Toon navigatie

Vakgebieden bij de provincie Zuid-Holland

Wat voor mensen werken er binnen de provincie? Waar werken ze met 1.600 m/v aan? En met welke achtergrond kan ik er aan de slag?

Van vele markten thuis

We horen vaak dat mensen geen idee hebben wat een provincie eigenlijk doet. Of wat mensen doen die bij de provincie werken. Laten we dan hier vooral vertellen wat voor mensen er allemaal bij de provincie Zuid-Holland werken. Want dat zijn heel veel verschillende types en achtergronden. Allemaal met 1 doel: Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker maken. 

Dat doen we met ongeveer 1.600 m/v. Van de catering tot een serious gaming expert. Van werktuigbouwkundigen tot data-analisten. Van storytellers tot beleidsadviseurs op de meest uiteenlopende terreinen. En nog veel meer. Binnen de provincie werken mensen vanuit o.a. de volgende vakgebieden:

 • IT
 • Techniek
 • Financieel-economisch
 • Juridisch
 • Beleid en bestuur
 • Trainees
 • Ruimtelijke ordening en Planologie
 • Natuur en Milieu

Binnen de provincie hebben we verschillende afdelingen en werken we steeds meer opgave-gericht. Dat betekent dat we de juiste mensen van verschillende afdelingen inschakelen die we nodig hebben om een maatschappelijke opgave te realiseren.

In de video hieronder zie je wat we de afgelopen 4 jaar zoal hebben gedaan in de provincie. 

4 jaar slimmer, schoner en sterker

Bekijk de video

Werken aan een schoner, slimmer en sterker Zuid-Holland

Met die 1.600 m/v werken we bij de provincie Zuid-Holland aan het vooruitbrengen van het meest interessante stukje Nederland (vinden wij in ieder geval). Het werkterrein van de provincie hebben we omschreven in de volgende ambities en thema's:

 • Een klimaatbestendige delta; met onder andere ruimte voor waterberging en aandacht voor bodemdaling, veilig wonen, natuur-inclusieve landbouw en benutting van innovatieve deltakennis en -technologie.
 • Een levendige meerkernige metropool; waarbij we ons inzetten voor de verdichting van stedelijke knooppunten met een combinatie van wonen, werken en topvoorzieningen met aandacht voor het leefklimaat.
 • Moderne mobiliteit; met steden en dorpen die optimaal zijn verbonden door hoogwaardige fysieke en digitale infrastructuur, onderling en met hun omgeving.
 • Aantrekkelijke leefomgeving; landschappen; met behoud en beleving van natuur en erfgoed, voor een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat.
 • Energievernieuwing als economische motor; als impuls voor een nieuwe ontwikkelingsrichting van onze economie, door in te zetten op innovatie, rest- en aardwarmte en besparing.
 • Een nieuwe economie; met digitale technologie en hergebruik van grondstoffen in de productieketen om nieuwe waarde te creëren. Van fossiel naar circulair.
 • Slagvaardig en transparant bestuur; samen met onze gemeenten en maatschappelijke partners zetten we stappen om de slagvaardigheid van lokaal bestuur te vergroten.

Meer weten?

Dat hoopten we al.