Provincie Zuid Holland

Toon navigatie

Financieel specialisten en juristen bij de provincie Zuid-Holland

Wil jij met ons meedoen om een begroting van +/-€970 miljoen per jaar goed te besteden? De provincie Zuid-Holland werkt samen met burgers, andere overheden en het bedrijfsleven aan grote en belangrijke maatschappelijke thema’s. Van energietransitie tot bereikbaarheid en van klimaat tot verstedelijking. Deze thema's hebben allemaal een financiële en een juridische kant.

Thumbnail of YouTube video

Wat doet een provincie?

Bekijk de video

Deze video geeft een voorbeeld van wat we als provincie doen. Maar dat is nog veel breder. We werken aan de bereikbaarheid, gezondheid en veiligheid van Zuid-Holland, aan een concurrerende economie en schone energie voor iedereen. We versterken de natuur en zorgen ook voor sterke steden en dorpen. En moeten ook kritisch naar onze eigen organisatie kijken. Op al deze trajecten en thema's werken onze juridische en financiële experts. De meeste daarvan werken vanuit de afdeling Financieel Juridische Zaken (FJZ).

De afdeling FJZ

Wij van de afdeling Financieel Juridische Zaken hebben zowel een adviserende als bewakende rol. Soms adviserend en soms kritisch, zowel naar onze collega’s als naar onze externe partners. Zo houden we elkaar scherp op een constructieve wijze. Wij denken niet in een reactieve maar in een constructieve houding.

Onze afdeling heeft zich het afgelopen jaar behoorlijk ontwikkeld in werkwijze en samenstelling. Dit door projectmatig en integraal te werken en te adviseren. Wij werken volgens opdrachten en een duidelijke visie en zijn dan ook volop bezig met digitalisering en andere innovaties.

Onze afdeling bestaat uit vijf teams: Concern Financiën, Business Financiën, Financiële Informatievoorziening, Juridische Zaken en AO&IC.  Binnen deze teams wordt de expertise en kwaliteit van de vakgebieden geborgd en gestimuleerd om de ontwikkelingen rondom ons te volgen.

Werk jij mee aan het goed en slim besteden van publiek geld?

Wij willen graag in contact komen met financiële en juridische experts die het een uitdaging vinden om in een complexe publieke organisatie mee te werken aan het goed en slim besteden van publiek geld. Bovendien zoeken wij echte bouwers! Want wij zijn als afdeling nog volop aan het verbouwen terwijl de winkel gewoon open moet blijven. Daarom zoeken wij verbindende karakters die van nature weten te schakelen tussen de rol van initiator en die van kritische sparringpartner. Adviseurs die kunnen (mee)denken en (mee)doen en vooral ook lol hebben om samen successen te realiseren en te vieren. Die denken vanuit een houding “ja tenzij” en elke dag zien als een kans om te leren.

Contact?

We hebben op dit moment geen concrete vacatures, maar verwachten die wel in de komende periode. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met Lauren Riethoff. Dan zoeken we samen naar de beste mogelijkheden. 

Lauren Riethoff

Lauren Riethoff

Recruiter

Telefoon 06 50 17 15 07

LinkedIn LinkedIn